24 اردیبهشت 1401
29

حجت الاسلام رئیسی، رئیس جمهور کشورمان گفت: مدیر متخلف دولتی را بلافاصله برکنار کنید و در صورت عدم برخورد با مدیر متخلف، با مسئول بالادستی وی برخورد خواهم کرد.

دستور رئیس جمهور برای برکناری مدیران متخلف
دریافت 15 MB


https://github.com/igoshev/laravel-captcha
https://hirna.ir