19 اردیبهشت 1401
17

رهبر انقلاب در دیدار کارگران فرمودند: هر یک میلیارد دلار واردات بی رویه معادل است با تعطیل شدن صد هزار فرصت شغلی، اما خودروسازان از این صحبت ما سوء استفاده نکنند چون وضعشان تعریفی ندارد.

ببینید | رهبرانقلاب: خودروسازها از حمایت ما از تولید داخلی سوءاستفاده نکنند!
دریافت 1 MB

264 256


https://github.com/igoshev/laravel-captcha
https://hirna.ir