17 اردیبهشت 1401
15

کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ پس از بررسی لایحه بودجه گزارش نهایی مصوبات خود را منتشر کرد.

متن مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱
آفتاب‌‌نیوز :

کار بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۱ که از روز شنبه ۲۵ دی در کمیسیون تلفیق شروع شده بود، چهارشنبه ۲۰ بهمن در کمیسیون تلفیق به اتمام رسید و گزارش مصوبات به هیات رییسه جهت بارگذاری در سامانه قانونگذاری ارجاع شد.

با بارگذاری گزارش، نمایندگان در فرصت ۱۰ روزه می‌توانند پیشنهادات خود را نسبت به گزارش کمیسیون تلفیق ارائه کنند.

مجلس از ابتدای اسفند گزارش کمیسیون تلفیق در جزئیات بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی و سپس بخش هزینه ای را مورد بررسی قرار می دهد.

متن کامل مصوبات کمیسیون تلفیق درباره بودجه ۱۴۰۱ را اینجا بخوانید.


https://github.com/igoshev/laravel-captcha
https://hirna.ir