15 اسفند 1400
127

بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: برای مشترکانی که در الگوی مصرف، آب مصرف می کنند، افزایش قیمت نخواهیم داشت و افرادی که بیش از الگوی مصرف، آب مصرف می کنند هم با افزایش پلکانی مواجه خواهند شد.

در جلسه امروز هیات دولت چه گذشت ؟
دریافت 14 MB


https://github.com/igoshev/laravel-captcha
https://hirna.ir