12 اسفند 1402
168

سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد از مجموع ۵۰۰۰ شعبه آرای ۱۹۶۰ شعبه شمارش شده که نتایج آن به این شرح است:

نخستین آمار رسمی از نتایج انتخابات مجلس در تهران | اسامی ۳۰ نفر اول

به گزارش همشهری آنلاین، اسامی ۳۰ نفر نخست به این شرح است:

محمود نبویان
حمید رسایی
امیر حسین ثابتی
محمدباقر قالیباف
ایزدخواه
تقی پور
اقاتهرانی
متکی
کوچک زاده
اسماعیل کوثری
سید علی یزدی خواه
کامران غضنفری
علی خضریان
مالک شریتی
احمد نادری
ابراهیم عزیزی
سمیه رفیعی
پیمان فلسفی
محمد سراج
ابوالقاسم جراره
زینب قیصری
ابوالفضل ظهره وند
ریحانه اخلاقی
حسین نجابت
عبدالحسین روح الامینی
صالح اسکندری
زهره لاجوردی
سید مرتضی محمودی
حمیدرضا سلیمی
زهره طبیب زاده


https://hirna.ir