12 اسفند 1402
91

معاون امنیتی سابق وزیر کشور با حضور در وزارت کشور آرای خود را به صندوق انداخت.

«ذوالفقاری» آرای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲) حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی سابق وزیر کشور با حضور در وزارت کشور آرای خود را به صندوق انداخت.


https://hirna.ir