23 بهمن 1402
109

بررسی داده های یک مرکز افکارسنجی نشان می‌دهد، مردم تهران مجلس یازدهم را در زمینه حمایت از طرح های مسکنی دولت و مسکن ویژه، 7 درصد موفق‌تر نسبت به مجلس دهم، می‌دانند.

تهرانی‌ها مجلس یازدهم را در زمینه تسهیل مسکن‌ موفق‌تر می‌دانند

یه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در آن فعال بوده و مصوباتی داشته است، به مسئله مسکن بازمی‌گردد.

مرکز افکارسنجی سرمایه وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار در نظرسنجی که در زمینه‌های مختلف انجام داده است، نشان می‌دهد شهروندان تهرانی مجلس یازدهم را در مقایسه با مجلس دهم، در زمینه مسکن موفق‌تر می‌دانند.

داده‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد مجلس یازدهم در زمینه تسهیل و کمک به سرعت بخشیدن طرح نهضت ملی مسکن یا مسکن ویژه، موفق‌تر عمل کرده است.

‌بررسی داده های منتشر شده از این نظرسنجی در زمینه مسکن نشان می‌دهد، شهروندان تهرانی معتقدند عملکرد مناسب مجلس یازدهم نسبت به مجلس دهم در این زمینه با 7 درصد رشد داشته است. 

در خصوص تسهیل و کمک به سرعت بخشیدن طرح نهضت ملی مسکن، پاسخگویان مجلس یازدهم را ۶۶.۵ درصد نامناسب و کاملا نامناسب و ۲۸.۴ درصد مناسب و کاملا مناسب دانسته‌اند و ۵.۱ درصد از تهرانی‌ها هم نظری نداشته‌اند.

در این نظرسنجی، مجلس دهم در موضوع تسهیل و کمک به سرعت بخشیدن طرح نهضت ملی مسکن یا مسکن ویژه، ۶۷.۸ درصد نامناسب و کاملا نامناسب و ۲۳.۶ درصد مناسب و کاملا مناسب انتخاب کرده‌اند و ۸.۶ درصد هم نظری نداشته‌اند.

پایان پیام/


https://hirna.ir