20 بهمن 1402
17

رهبر انقلاب از ورود دولت به حوزه‌هایی که بخش خصوصی در آن فعال است گلایه کرده و گفتند: امسال که نمایشگاه صحبت کردیم تعدادی از آنها اظهار نارضایتی میکردند. نارضایتی آنها قبلا تذکر داده شده است. رهبر انقلاب همچنین در ادامه افزود: مسئولین دولتی به خصوص آقای مخبر این قضیه را دنبال کنید و بخش های دولتی در کار بخش خصوصی رقابت نکنند. امکانات بخش دولتی بیشتر است./آخرین خبر

ببینید | گلایه مهم رهبر انقلاب از دولت
دریافت 6 MB

261 33


https://hirna.ir