16 بهمن 1402
14

رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش فرمودند: جبهه دشمن برای خواص برنامه دارد. جلوگیری از نقش شتاب‌دهندگی خواص در جامعه و ایجاد تردید و تعلل در آنان مهم‌ترین برنامه دشمن است./ایرنا

رهبر انقلاب: جبهه دشمن برای خواص برنامه دارد
دریافت 13 MB

266 33


https://hirna.ir