16 بهمن 1402
11

شریعتمداری گفت: خود حضرت آقا وقتی گوشت گران شد دیگر گوشت نخوردند و بلا تشبیه میگویم پیروی از حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام کردند وقتی به آب فرات رسید/چندثانیه

ببینید | شریعتمداری روی آنتن تلویزیون: خود حضرت آقا وقتی گوشت گران شد، دیگر گوشت نخوردند
دریافت 2 MB

266 33


https://hirna.ir