22 دی 1402
31

محسن هاشمی گفت: تمام خاطرات پدر توسط خودشان و با دست‌خط خودشان نوشته شده، ایشان از سال ۶۰ تصمیم به نگارش خاطرات می‌گیرند و در مجموع ۳۶ دفترچه خاطرات از ایشان باقی مانده که ۲۰ دفترچه منتشر شده است. ایشان در هنگام انتشار خاطرات اگر موردی وجود داشت که پای آبروی افراد در میان بود یا اگر موضوعی به لحاظ امنیتی مربوط به پرونده‌های باز می‌شد آن را حذف می‌کردند، ما هم پس از ایشان همین رویه را ادامه می‌دهیم. ماجرای جالب دو شوخی رهبر انقلاب با خاطرات هاشمی: یک مرتبه که خدمت رهبر انقلاب رسیده بودم ایشان فرمودند؛ شما در خاطرات نام من را می‌نویسید "آیت‌الله خامنه‌ای"  در حالی که من مطمئن هستم آقای هاشمی در خاطرات نوشته‌اند "آقای خامنه‌ای"!  ایشان به بنده توصیه کردند شما همان آقای خامنه‌ای بنویسید، البته ما همچنان "آیت‌الله خامنه‌ای" می‌نویسیم، یک بار دیگر ایشان به شوخی به بنده فرمودند که آقای هاشمی در خاطرات فقط نیمرو خوردن‌ها را نوشته اما چلوکباب... ./آخرین خبر

ببینید | شوخی جالب رهبر انقلاب با خاطرات هاشمی
دریافت 4 MB

261 33


https://hirna.ir