29 آبان 1402
15

همشهری آنلاین، تصویری از نوشته‌ معنادار روی انگشتر رهبر انقلاب هنگام بازدید از نمایشگاه دستاوردهای سپاه را منتشر کرده است.

عکسی از انگشتر متفاوت رهبری /شهید آل الله سلیمانی...

نوشته حکاکی شده روی انگشتر رهبر انقلاب هنگام بازدید از نمایشگاه دستاوردهای هوا فضای سپاه مورد توجه قرار گرفته است ؛ «شهید آل الله سلیمانی: ما ملت امام حسینیم».

عکسی از انگشتر متفاوت رهبری /شهید آل الله سلیمانی...

2727


https://hirna.ir