26 آبان 1402
21

افکار نیوز و مشرق تصاویری از رهبر انقلاب به همراه فرزندانشان را منتشر کردند.

۲ عکس از رهبر انقلاب در کنار فرزندانشان با پوششی متفاوت

تصاویری کمتر دیده شده از رهبری در کنار فرزندانشن را مشاهده می کنید.

۲ عکس از رهبر انقلاب در کنار فرزندانشان با پوششی متفاوت

۲ عکس از رهبر انقلاب در کنار فرزندانشان با پوششی متفاوت

۲۷۲۲۰


https://hirna.ir