10 آبان 1402
74

بر اساس آمار گمرک، تشریفات گمرکی ۵۵ درصد از ارزش مبادلات تجاری کشور در ۷ ماه سال جاری از طریق ۳ گمرکات هرمزگان، خوزستان و بوشهر انجام گرفت.

۵۵ درصد مبادلات تجاری کشور از ۳ گمرک انجام می‌شود

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در بین ۳۱ استان کشور بیشترین میزان مبادلات تجاری کشور در ۷ ماهه امسال به گمرکات استان هرمزگان با ۲۹ میلیون و ۴۴۹ هزار تن کالا به ارزش ۱۸ میلیارد و ۹۷۷ میلیون دلار اختصاص داشت که ۲۹.۳۳ درصد از وزن و ۲۹.۴۹ درصد از ارزش کل مبادلات تجاری کشور را دارا است.

براساس این گزارش، گمرکات خوزستان با ۱۹ میلیون و ۷۶۵ هزار تن به ارزش ۸ میلیارد و ۲۹۷ میلیون دلار و گمرکات بوشهر با ۱۸ میلیون و ۲۳۸ هزار تن به ارزش ۷ میلیارد و ۸۰۹ میلیون دلار در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

این گزارش می افزاید: در این مدت ۱۹.۶۸ درصد از وزن و ۱۲.۸۹ درصد از ارزش کل مبادلات بازرگانی کشور از گمرکات خوزستان و ۱۸.۱۶ درصد از وزن و ۱۲.۱۴ درصد از ارزش کل مبادلات از گمرکات بوشهر انجام گرفت.

این گزارش در مورد مجموع مبادلات بازرگانی کشور از دیگر گمرکات استان در ۷ ماهه امسال می افزاید: در این مدت گمرکات استان تهران با انجام تشریفات گمرکی ۸۴۸ هزار و ۹۳۲ تن کالا به ارزش ۷ میلیارد و ۶۵۴ میلیون دلار، گمرکات کرمانشاه با ۵ میلیون و ۷۹۱ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار، آذربایجان غربی با ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار، کرمان با ۳۷۱ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۷۲۹ میلیون دلار، آذربایجان شرقی با یک میلیون و ۸۲۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۷۰۱ میلیون دلار، گیلان با ۲ میلیون و ۱۸۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۶۲۱ میلیون دلار، مازندران با ۳ میلیون و ۵۴۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۸۸ میلیون دلار در رتبه‌های چهارم تا دهم بیشترین میزان در خصوص انجام تشریفات گمرکی مبادلات بازرگانی کشور به لحاظ ارزشی را به خود اختصاص دادند.

این گزارش در مورد بیشترین میزان صادرات انجام گرفته به تفکیک گمرکات استان ها در ۷ ماه سال جاری می افزاید: در این مدت گمرکات هرمزگان با صادرات ۶ میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار، گمرک بوشهر با ۶ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار، گمرکات خوزستان با ۳ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار، گمرکات کرمانشاه با ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار، گمرکات آذربایجان غربی با یک میلیارد و ۵۵۴ میلیون دلار، گمرکات تهران با ۹۳۲ میلیون دلار، گمرکات خراسان رضوی با ۸۸۱ میلیون دلار، گمرکات اصفهان با ۸۵۱ میلیون دلار و گمرکات آذربایجان شرقی با ۸۲۴ میلیون دلار و گمرکات مرکزی با ۶۵۹ میلیون دلار ۱۰ گمرک اول در انجام تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی بوده اند.

این گزارش در مورد گمرکات استان که در ۷ ماهه سال جاری بیشترین میزان واردات را به خود اختصاص دادند، می افزاید: بیشترین میزان کالاهای وارداتی در این مدت از گمرکات استان های هرمزگان به ارزش ۱۲ میلیارد و ۳۴۷ میلیون دلار، گمرکات تهران ۶ میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار، گمرکات خوزستان ۵ میلیارد و ۶۱ میلیون دلار، گمرکات کرمان یک میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار، گمرکات مازندران یک میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار، گمرکات بوشهر یک میلیارد و ۲۴۵ میلیون دلار، گمرکات گیلان یک میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار، گمرکات سیستان و بلوچستان با ۹۲۱ میلیون دلار، آذربایجان شرقی با ۸۷۷ میلیون دلار و گمرکات آذربایجان غربی با ۵۸۹ میلیون دلار ۱۰ گمرک اول وارداتی در ۷ ماه امسال لقب گرفتند.

پایان پیام/


https://hirna.ir