21 شهریور 1402
106

بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران، ضریب جینی (شاخص سنجش فاصله طبقاتی درآمدی) خانوارهای ایرانی در سال ١٤٠١ به ٠,٣٨ واحد کاهش یافت.

ضریب جینی خانوارهای ایرانی به 0.38 واحد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ برای سنجش فاصله طبقاتی درآمد جامعه یعنی نسبت میانگین درآمد دهک کم درآمد به دهک پردرآمد جامعه رقمی بین صفر و یک است که هرچه این رقم کمتر شود، به منزله بهبود فاصله طبقاتی و هرجه رو به یک افزایش بگذارد، به معنای افزایش فاصله طبقانتی به شمار می‌رود.

بر اساس گفته علیرضا عسگریان معاون رفاه وزارت تعاون،‌با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه نقدی از 45500 تومان به رقم‌های 300 هزار و 400 هزار تومان در ماه،‌ ضریب جینی در ایران قدری بهبود یافت.

جدید ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، ضریب جینی خانوارهای ایرانی در سال ١٤٠١ به ٠,٣٨ کاهش یافت.

سهم 20 درصد کم‌­هزینه­‌ترین و پرهزینه­‌ترین جمعیت به ترتیب ٦,٠١ و ٤٦.٢١ درصد است.

در سال ١٤٠١ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ٠,٣٨٧٧ است که در مقایسه با سال قبل ٠.٠٠٦١کاهش نشان می‌­دهد. همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٠.٣٦٩٦ و ٠.٣٦٤٣ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ٠.٠٠٦١ کاهش و ٠.٠٠٤٩ افزایش نشان می‌­دهد.

سال ١٤٠١-کل کشور:

سهم بیست درصد کم‌­هزینه­‌ترین و پرهزینه­‌ترین جمعیت به ترتیب ٦,٠١ و ٤٦.٢١ درصد است.

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه­‌ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه­‌ترین به ترتیب ١٢,٨٦، ٧.٦٩ و ٤.١٣ است. شاخص پالما به ١.٨٢ و شاخص تیل به ٠.٢٥٢٤ رسیده است. همچنین شاخص اتکینسون  ٠.٢٢٤٤ است.

سال ١٤٠١– مناطق شهری:

سهم بیست درصد کم هزینه­‌ترین و پرهزینه­‌ترین جمعیت به ترتیب ٦,٥٩ و ٤٤.٩٠ درصد است.

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه‌ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ١١,٢٣، ٦.٨٢ و ٣.٨٠  است. شاخص پالما ١.٦٥ و شاخص تیل ٠.٢٢٩٢ است. همچنین شاخص اتکینسون ٠.٢٠٣٨ است .

سال ١٤٠١– مناطق روستایی:

سهم بیست درصد کم هزینه­‌ترین و پرهزینه­‌ترین جمعیت به ترتیب ٦,٨٩ و ٤٤.٦١ درصد است .

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه­‌ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه­‌ترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب ١٠,٥٥، ٦.٤٧ و ٣.٧٠  است.

شاخص پالما ١,٦٢ و شاخص تیل در ٠.٢٢٣٩ است. همچنین شاخص اتکینسون ٠.١٩٧٠ است.

در سال ١٤٠١ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی در استان­ کرمان (٠,٢٧٠٠)  و بالاترین ضریب جینی در استان­ سیستان و بلوچستان (٠.٤٦٤٧) مشاهده می­‌شود.

همچنین در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان­ ایلام (٠,٢٣٥٤) و بیشترین ضریب جینی مربوط به استان­ همدان (٠.٣٩١٣) است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست + ضریب جینی ضریب جینی  + مراجعه کنید.

خاطر نشان می­‌سازد که گزارش مبسوط توزیع درامد در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir قابل دسترس است.

پایان پیام/


https://hirna.ir