26 مرداد 1402
56

مقام معظم رهبری با بیان اینکه یکی از بخش‌های مهم فعالیت دشمن مخدوش کردن چهره سپاه است، گفتند: سپاه یک سازمان مجهّز نظامی، کارآمد و مستقلی است و کارهایی می‌تواند انجام دهد که خیلی از ارتش‌های بزرگ دنیا نمی‌توانند انجام دهند. منبع: چندثانیه

ببینید | مقام معظم رهبری: سپاه بزرگترین سازمان ضدّ تروریستی در تمام دنیاست
دریافت 864 KB

265 35


https://hirna.ir