21 مرداد 1402
39

هوشنگ امیراحمدی، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه راتگرز آمریکا گفت: شیوه رهبری آقای خامنه‌ای اینست که اجازه نمی‌دهد کسی دستش را بخواند، به همین دلیل آمریکایی‌ها گیج و ناتوان شده‌اند! آقای خامنه‌ای معنای عینی به استقلال کشور داد، ایران تا به امروز هیچ وقت این چنین قدرت و استقلال نداشته است. منبع: پارسینه

ببینید | اظهارنظر هوشنگ امیراحمدی درباره رهبر انقلاب: شیوه رهبری آقای خامنه‌ای این است که ...
دریافت 14 MB

266 33


https://hirna.ir