15 اسفند 1400
639

اقتصادنیوز: هزینه وام مسکن در انتهای هفته دوم اسفند 1400 دوباره صعودی شده و قیمت اوراق را به کانال 140 هزار تومان برگرداند. این اتفاق نرخ سود وام مسکن را دوباره در سطح 22.9 درصد قرار داد.

قیمت وام مسکن دوباره صعودی شد+ نمودار

به گزارش اقتصادنیوز ، هزینه وام مسکن در پایان هفته دوم اسفندماه دوباره روندی صعودی به خود گرفت. طبق آمارهای بانک مسکن در هفته دوم اسفند ماه قیمت اوراق دوباره به مرز 145 هزار توامان بازگشت.

به طور کلی مشتریان در بازار اوراق تسهیلات بانک مسکن اقدام به خرید اوراق در بازار وام می کنند تا از این طریق بتوانند از بانک مسکن وام خرید خانه خریداری کنند. در این بازار قیمت خرید اوراق در بازار مشخص شده و اعتبار هرکدام از اوراق در بازار 500 هزار تومان است.

وام مسکن

روند صعودی در هزینه وام مسکن

هزینه وام مسکن در چهار شنبه 11 اسفند ماه برای مجردین برابر با 40 میلیون و 600 هزار تومان به ثبت رسید. این در صورتی است که متقاضیان مجرد در سقف مجاز خود اقدام به خرید وام مسکن کنند. این سقف برای مجردین معادل با 240 میلیون تومان است.

برای متقاضیان متاهل نیز سقف خرید وام دوبرابر شده و این دسته از افراد برای خرید وام مسکن نیاز به پرداخت 69 میلیون و 600 هزار تومان پول دارند.در این صورت می توانند در سقف مجاز اقدام به خرید وام کنند.

این قیمت ها در اثر افزایش هزینه اوراق تسه در روز چهارشنبه 11 اسفند رخ داد. قیمت کشف شده اوراق در این هفته در ابتدا در سطح 135 هزار تومان قرار داشته و نسبت به پایان هفته قبل نزولی شده بود. در روزهای میانی اما این قیمت دوباره روندی صعودی گرفته و به مرز 145 هزارتومان رسید. اتفاقی که به شکلی نشان از صعودی بودن قیمت اوراق در بازار مسکن داشته است.

وام مسکن

روند صعودی نرخ سود وام مسکن در بازار مسکن

در ادامه روند صعودی قیمت اوراق تسه هزینه وام مسکن نیز صعودی شده و متعاقبا نرخ سود نیز مسیری صعودی را به ثبت رساند.

نرخ سود کشف شده در وام مسکن رقمی متفاوت از سطح اسمی آن است. این نرخ در اثر هزینه اوراق تسه در هر مقطع محاسبه می شود.

این نرخ در روز چهارشنبه 11 اسفند دوباره صعودی شده و در سطح 22.9 درصد قرار گرفت.

این در حالی است که نرخ سود در روز شنبه 22.82 درصد بوده و در میانه این ماه تا 22.5 درصد تنزل پیداکرد.

اما دوباره تا روز چهارشنبه دوباره سیری صعودی پیدا کرده و در نهایت به 22.9 درصد رسید.

روند صعودی هزینه نهایی وام مسکن

هزینه نهایی وام مسکن نیز در انتهای این روزبرای مجردین به 378 میلیون و 400 هزار تومان رسید. این رقم مازاد هزینه ای است که متقاضیان باید در طول 12 سال پرداخت کنند.

برآورد ها برای متقاضیان متاهل نیز برابر با 651 میلیون و 300 هزار تومان بوده است.

وام مسکن


https://hirna.ir