29 فروردین 1402
385

رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان فرمودند: مسائل گوناگون کشور مگر قابل رفراندوم است؟ کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟

ببینید | رهبری: مگر همه مردم امکان تحلیل مساله دارند که رفراندوم بگذاریم؟
دریافت 13 MB

۲۶۱ ۳۵


https://hirna.ir