02 اسفند 1401
248

دبیر علمی نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی گفت: رویکرد این همایش نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند است و تلاش داریم از پشتوانه علمی و پژوهشی پلی به سمت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها در نظام مالیاتی بزنیم.

نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند می‌شود

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مهدی موحدی بکنظر، دبیر علمی نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، در این همایش اظهار داشت: این همایش درواقع از سه ماه قبل آغاز شده و مطالب زیادی در زمینه مالیات ارائه شده که امروز اختتامیه آن برگزار می‌شود.

وی به رویکرد این همایش اشاره کرد و گفت: رویکرد این همایش نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند است و تلاش داریم از پشتوانه علمی و پژوهشی پلی به سمت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها در نظام مالیاتی بزنیم.

دبیر علمی نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: برای این همایش 47 چکیده طرح و مقاله ارسال شد که 35 طرح پذیرش شد و از بین آن 29 طرح در دو روز تمام وقت مورد بررسی و داوری قرار گرفت که از میان آن سه طرح برتر و 5 طرح دارای ویژگی برتر انتخاب شدند که امروز تقدیر می‌شوند.

وی اضافه کرد: هدف از اجرای این همایش‌ها نزدیک کردن حوزه پژوهش و علمی با حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در مالیات است.

در حال حاضر درآمدهای مالیاتی حدود 60 درصد کل درآمد بودجه را تشکیل می‌دهد و دولت برای رها شدن از اقتصاد نفتی مجبور است درآمدهای مالیاتی و گمرکی و سایر درآمدهای خود را افزایش دهد.

پایان پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/


https://hirna.ir