30 شهریور 1401
14

رهبر انقلاب فرمودند: دفاع مقدس دوران پرهیجان و پرمعنا و پرفایده‌ای بود و پیشکسوتان آن دوره باید مورد احترام قرار بگیرند.

ببینید |  رهبر انقلاب: دفاع مقدس دوران پرهیجان و پرمعنا و پرفایده‌ای بود
دریافت 3 MB

265 262


https://hirna.ir