14 شهریور 1401
35

بازیکنان و کادر فنی تیم نساجی در پایان دیدار با مس کرمان و کسب اولین برد فصل به شدت از سوی هواداران حاضر در استادیوم تشویق شدند.

ویدیو| جو دیدنی استادیوم وطنی پس از کسب اولین برد فصل نساجی
دریافت 7 MB


https://hirna.ir