15 اسفند 1400
180

مردی ۴۰ ساله در شیراز خودش، همسر و فرزندانش را کشت.

مرد ۴۰ ساله در شیراز خود و اعضای خانواده اش را کشت

یک منبع اگاه در گفتگو با مهر افزود: مرد ۴۰ ساله در شیراز یک دختر حدود ۱۹ ساله و دوقلوهای دختر ۱۱ ساله خود را با آب میوه آغشته به سم کشت.

این مرد پس از مرگ دخترانش، با ضربات چاقو همسر۳۹ ساله و خودش را نیز کشت.

این منبع آگاه ادامه داد: علت اصلی اقدام این مرد مشکلات مالی بوده است.


https://github.com/igoshev/laravel-captcha
https://hirna.ir