31 خرداد 1401
11

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد که برخی قطعه‌سازان و خودروسازان برای فرار از تکالیف خود به دنبال تغییر در وزارت صمت هستند.

افشاگری یک نماینده مجلس | چه کسانی به دنبال تغییر وزیر صمت هستند؟

به گزارش همشهری آنلاین‏، «معصومه پاشایی بهرام» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در توئیتی نوشت: «قابل توجه برخی قطعه سازان و خودروسازان که به دنبال تغییر در وزارت صمت جهت فرار از تکالیف خود هستند: رعایت استانداردهای ۸۵گانه خودرو و خروج تمام پلتفرم‌هایی که امکان رعایت این استانداردها را ندارند،الزامیست! ورود اسلام پناه و فاطمی امین در این موضوع خوب بود ولی باید کار سرعت بگیرد.»

افشاگری یک نماینده مجلس | چه کسانی به دنبال تغییر وزیر صمت هستند؟


https://hirna.ir