31 خرداد 1401
9

رهبر انقلاب فرمودند: نیروی انتظامی دزدها را بعد از ۴۸ ساعت دستگیر کرد. رسانه ملی بجای تشویق، آنها را سرزنش کرد. این اقدامات به سود دشمن است.

ببینید | انتقاد رهبری از صداوسیما؛ خدمت ناخواسته رسانه ملی به دشمن!
دریافت 6 MB

265 262


https://hirna.ir