با فراموشی کوتاه مدت چه کنیم؟

با فراموشی کوتاه مدت چه کنیم؟
اگر در چند ماه گذشته به نحوی فراموشی‌های کوتاه مدت را تجربه کرده‌اید، نگران نباشید این موضوع دلایل و راهکارهایی دارد.