مرگ ۴۳۰۰ هندی به دلیل «قارچ سیاه»

مرگ ۴۳۰۰ هندی به دلیل «قارچ سیاه»
بیش از ۴۳۰۰ نفر تا به حال به علت همه‌گیری فزاینده «قارچ سیاه» در هند که عمدتا بیماران کووید-۱۹ را گرفتار می‌کند، درگذشته‌اند.