۱۵۰ هزار واحد مسکن اجاره‌ای احداث می‌شود

۱۵۰ هزار واحد مسکن اجاره‌ای احداث می‌شود
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای اولین بار ۱۵۰ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای در کشور احداث خواهد شد.