پدر شهید بوعذار درگذشت

پدر شهید بوعذار درگذشت
مرحوم «حاج لفته بوعذار» پدر شهیدان «سلیمه و حمید» از استان خوزستان پس از سال‌ها فراق از فرزندان دلیر و افتخارآفرینش به علت کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.«حمید بوعذار» سال  ۱۳۴۸ در شهرستان هویزه به دنیا آمد و سال ۱۳۶۵ در بمباران هوایی گتوند بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. «سلیمه بوعذار» سال ۱۳۶۱ در شهرستان هویزه به دنیا آمد و سال ۱۳۶۵ در شهرک خیبر گتوند بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. ۵۸۵۸