فیلم| پیوند تماشایی اقوام در شعب اخذ رأی

فیلم| پیوند تماشایی اقوام در شعب اخذ رأی
فیلم| پیوند تماشایی اقوام در شعب اخذ رأی مردم چهارمحال و بختیاری با گویش‌های مختلف، رای اولی و رای چندمی از ابتدای شروع فرایند رای‌گیری انتخابات 1400 حضور فعالی داشته و همه را به رأی دادن دعوت کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد مردم چهارمحال و بختیاری با اقوام و گویش‌های مختلف، رای اولی و رای چندمی از ابتدای شروع مراسم رای گیری انتخابات 1400 حضور فعالی داشته و همه را به رای دادن دعوت کردند. انتهای پیام/68033