ارزش حجاریان برای شعور مردم چقدره؟

ارزش حجاریان برای شعور مردم چقدره؟
به گزارش مشرق یک کاربر در توئیتی نوشت:سعید حجاریان تئوریسین و مغز فتنه گر اصلاحات: شکل دادن نظر مردم برای ما از شکل دادن خمیر بازی کودکان ساده تر است! این ارزش و احترام کرامت انسانی است که اصلاحات برای ذهن و شعور مردم قائله. *بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.