مانور اطفاء حریق - تبریز‎

مانور اطفاء حریق - تبریز‎

صبح امروز چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ به مناسبت روز آتش‌نشانی و ایمنی، مانور اطفاء حریق در محل ایستگاه شماره پنج آتش‌نشانی تبریز برگزار شد.