آمریکا را باید در مذاکرات محاکمه کنیم

آمریکا را باید در مذاکرات محاکمه کنیم
یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: ما در دوره جدید مذاکره باید آمریکا را که از «برجام» بیرون آمد و به تعهدات خود عمل نکرد محاکمه کنیم.