روایتی عجیب از کودک‌همسری در ایران

در حالی که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، ازدواج زیر ۱۸ سال غیرقانونی است و به عنوان کودک‌همسری از آن یاد می‌شود، اما حسن نوروزی رییس کمیسیون قضایی مجلس گفته «دختران ۱۳ یا ۱۴ ساله کودک‌همسر نیستند و تنها به ازدواج بچه ۹ یا ۱۰ سال گفته می‌شود، اما دختر ۱۳ ساله که دیگر کودک‌همسر نیست».