ماجرای عجیب زنی که نوزادش را فروخت

11 روز بعد از تحویل بچه تماس‌های این زن آغاز شد هر بار یک درخواستی داشتند، می‌گفتند پول کم است باید بیشتر به آنها پول بدهیم. از وقتی متوجه شده بودند که دو خانه از پدرم به من ارث رسیده است اخاذی‌هایشان شروع شد.