اقدامی برای حذف دلالان سفر به مشهد

اقدامی برای حذف دلالان سفر به مشهد
قرار است سفر زیارتی، درمانی و سیاحتی عراقی‌ها به مشهد تحت پوشش تورهای گردشگری ساماندهی و انجام شود، اقدامی که منجر به حذف دلالان، مراکز غیرمجاز درمانی و اقامتی خواهد شد.