پیوستن بحرین به نیروی ضربت پهپادی آمریکا

پیوستن بحرین به نیروی ضربت پهپادی آمریکا
اداره روابط عمومی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد، بحرین نخستین کشور حوزه خلیج فارس است که موافقت کرد با این ناوگان در ادغام سریع سیستم‌های نظامی جدید بدون سرنشین شریک شود.