ببینید | حمایت ضمنی روحانی از همتی

ببینید | حمایت ضمنی روحانی از همتی
رئیس جمهور در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت بهداشت، تلویحا از عبدالناصر همتی حمایت کرد.