ببینید ترامپ شلوارش را پشت‌ورو پوشیده!

ببینید ترامپ شلوارش را پشت‌ورو پوشیده!
انتشار تصاویری از دونالدترامپ که شائبه برعکس پوشیدن شلوارش را در رسانه‌های آمریکایی مطرح کرده، سوژه کارتونی از بنجامین اسلینگستاد در صفحه اینستاگرامش شد.