جزئیات بازداشت "خفاش‌های خون‌ریز" در مشهد

این متهمان طعمه ها را هدف ضربات خنجر قرار می دادند. کسانی که با چنین شگردی طعمه زورگیران شده اند، برای شناسایی آن ها به کلانتری آبکوه مراجعه کنند.