سارکوزی مجرم شناخته شد

«نیکلا سارکوزی» رئیس‌جمهور اسبق فرانسه امروز (پنجشنبه) به دلیل تأمین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۲ مجرم شناخته شد.