هنرنمایی مانچینی در یورو ۲۰۲۰ را ببینید!

هنرنمایی مانچینی در یورو ۲۰۲۰ را ببینید!
کسب دو پیروزی مقتدرانه توسط تیم ملی ایتالیا با هدایت مانچینی این تیم را به عنوان اولین تیم راه یافته به مرحله بعدی یورو ۲۰۲۰ معرفی کرد. یورو اسپورت با انتشار کارتونی به این موضوع پرداخت.