پکن درباره تایوان مصالحه نمی‌کند

سخنگوی وزارت دفاع چین گفت: واشنگتن توهم این را نداشته باشد که پکن درباره تایوان قصد سازش دارد.