قابی غم‌انگیز از وضعیت این روزهای خوزستان!

قابی غم‌انگیز از وضعیت این روزهای خوزستان!
بزرگمهر حسین پور با انتشار طرحی در صفحه اینستاگرامش به کمبود آب و خشکسالی در استان خوزستان که وضعیت نامطلوبی برای مردم این منطقه پدید آورده پرداخت.