رویای این روزهای کریم بنزما را ببینید!

رویای این روزهای کریم بنزما را ببینید!
عملکرد درخشان کریم بنزما در رئال مادرید باعث شده تا بسیاری از رسانه های ورزشی معتبر از جمله اکیپ فرانسه و مارکا اسپانیا او را شانس اول کسب توپ طلا عنوان کنند. موضوعی که سوژه کارتونی از عمر مومانی در سایت گل شد.