جلسه قرارگاه ستاد ملی کرونا

جلسه قرارگاه ستاد ملی کرونا

بیستمین جلسه قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا عصر امروز با حضور وزیر کشور برگزار شد.