ببینید: شباهت عجیب طالبان و ترامپ!

ببینید: شباهت عجیب طالبان و ترامپ!
مانی فرانسیسکو با انتشار کارتونی در سایت کگل با کنایه به ترامپ و شعار تبلیغاتی‌اش، تصرف افغانستان توسط طالبان و تلاش این گروه افراطی برای ساختن افغانستانی متفاوت را ادامه تفکرات ترامپ دانست.