ببینید: حمایت عجیب از کودکان کار!

ببینید: حمایت عجیب از کودکان کار!
احسان گنجی همزمان با فرارسیدن سالروز جهانی منع کار کودکان، کارتونی با این موضوع را در صفحه طنز و کارتون شهرونگ منتشر کرد.