ببینید: جانشین راموس مشخص شد!

ببینید: جانشین راموس مشخص شد!
ساعاتی پیش از داوید آلابا با لباس شماره ۴ راموس، در باشگاه رئال مادرید رونمایی شد. موضوعی که سوژه کارتونی در صفحه اینساید آرت شد. 6060