ببینید: تصمیم کبری بعد از طرح جوانی جمعیت!

پیام پورفلاح با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرام خود به طرح‌های صیانتی مجلس و همچنین تغییرات ایجاد شده در کتب درسی دانش آموزان واکنش نشان داد.